รายชื่อหน่วยงานพันธมิตร


 โปรดเลือกดูรายชื่อหน่วยงานพันธมิตรที่ไบโอเทคมีความร่วมมือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยคลิกที่ธงประเทศ

Slide background

 LAO PDR

  • Biotechnology and Ecology Institute (BEI)
  • National Agricultural and Forestry Research Institute (NAFRI)
  • National University of Laos
  • Thasano Rice Research and Seed Multiplication Center