รายชื่อหน่วยงานพันธมิตร


 โปรดเลือกดูรายชื่อหน่วยงานพันธมิตรที่ไบโอเทคมีความร่วมมือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยคลิกที่ธงประเทศ

Slide background

 MALAYSIA

  • Institute of Biological Sciences, University Malaya
  • Malaysia Agricultural Research and Development Institute (MARDI)
  • Microbial Culture Collection Unit, Institute of Bioscience, Universiti Putra Malaysia