รายชื่อหน่วยงานพันธมิตร


 โปรดเลือกดูรายชื่อหน่วยงานพันธมิตรที่ไบโอเทคมีความร่วมมือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยคลิกที่ธงประเทศ

Slide background

 SWITZERLAND

  • Medicines for Malaria Venture (MMV)
  • Novartis International Pharmaceutical Ltd.
  • Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR), World Health Organization (WHO)