รายชื่อหน่วยงานพันธมิตร


 โปรดเลือกดูรายชื่อหน่วยงานพันธมิตรที่ไบโอเทคมีความร่วมมือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยคลิกที่ธงประเทศ

Slide background

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

  • CABI Bioscience
  • Division of Parasitology, National Institute for Medical Research
  • Dyson Perrins Laboratory, Oxford University
  • Institute of Cell and Molecular Biology, University of Edinburgh
  • London School of Hygiene & Tropical Medicine, University of London
  • University of Bristol
  • University of Kent
  • Weatherall Institute of Molecular Medicine, Oxford University
  • Queen’s University of Belfast