รายชื่อหน่วยงานพันธมิตร


 โปรดเลือกดูรายชื่อหน่วยงานพันธมิตรที่ไบโอเทคมีความร่วมมือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยคลิกที่ธงประเทศ

Slide background

 USA

 • Air Products Asia Food Technology Center
 • Bioproducts and Biocatalysis Research Unit, The United States Department of Agricultural Research Service (USDA-ARS)
 • Columbia Genome Center, Columbia University
 • Department of Biochemistry, Medical University of South Carolina
 • Department of Food Science and Human Nutrition, Iowa State University
 • Department of Medicine, Stanford University
 • Department of Pathology, School of Medicines, Emory University
 • Department of Pharmaceutical Sciences, University of Maryland
 • Earlham College
 • Harvard School of Public Health
 • Hawaii Institute of Marine Biology, University of Hawaii
 • Howard Hughes Medical Institute (HHMI)
 • Institute of Tuberculosis Research, University of Illinois
 • NanoDetection Technology
 • Oregon State University
 • Portland Department of Veterans Affairs Medical Center
 • St. Jude Children’s Research Hospital
 • University of North Texas Health Science Center at Fort Worth
 • University of South Florida
 • University of Wisconsin
 • Yale University School of Medicine