ประกาศเผยแพร่(ร่าง) TOR จ้างเหมาบริการบริหารงานระบบอาคาร (e-bidding) เลขที่ E27/62

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารงานระบบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E27/62  


ในการนี้ จึงขอเผยแพร่ (ร่าง) TOR ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยทาง E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


ทั้งนี้ขอได้แจ้งชื่อผู้แสดงความคิดเห็น และชื่อ-ที่อยู่บริษัทฯ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย

สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ไม่เกินในวันที่ 13 มีนาคม 2562

ท่านสามารถดูประกาศ(ร่าง) TOR ได้ที่นี่