คณะนักวิจัยไบโอเทคได้ดำเนินการศึกษาและติดตามเชื้อราก่อโรคในมด Ophiocordyceps unilateralis sensu lato บนพื้นที่แปลงศึกษาธรรมชาติมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี จากการศึกษาพบว่าราชนิดนี้ก่อโรคบนมดในสกุล Camponotus และPolyrhachis ได้จำนวนมากในสองช่วงฤดู คือช่วงหลังจากฤดูฝนและช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบการพัฒนาของราจะเริ่มจากราระยะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแล้วจึงพัฒนาเป็นราระยะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยรูปแบบการพัฒนาของราทั้งสองระยะนี้อาจมีการสลับหมุนเวียนกัน องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวงจรชีวิตของเชื้อราดังกล่าว สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิตต่อไป

งานวิจัยนี้ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการราวิทยาและห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาภายใต้หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ

A-IMBN_Suchada

ผลงานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Invertebrate Pathology ภายใต้ชื่อเรื่อง  Life cycle, host range and temporal variation ofOphiocordyceps unilateralis/Hirsutella formicarum on formicine ants และได้รับเลือกขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ A-IMBN Research เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 โดย A-IMBN Research เป็นเว็บไชต์ที่แสดงผลงานตีพิมพ์ที่น่าสนใจโดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก

ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2555

 
 

ไบโอเทคเปิดรับสมัครทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ประจำปี 2556 ในหัวข้อวิจัย ดังนี้
 
Position 1. Research on Bioactive Fungal Metabolites
 
Job description: The candidate will work in the chemistry of bioactive fungal metabolites. The primary research job is the isolation and structure elucidation of novel compounds from fungal cultures. As application, the candidate will also be requested to study on semi-synthesis or precursor-directed biosynthesis of the analogues of the bioactive compounds found by himself/herself.
Eligibility/Specific Qualifications: The postdoctoral candidate should have the main educational background of natural product chemistry and/or synthetic organic chemistry. For the candidate who is skilled in synthetic organic chemistry, previous experience of natural product isolation is not requested. The sabbatical leave cases will also be preferably considered.
 
 

Position 2. Structure-assisted design of antimalarials

Job description: The candidate will determine crystal structures of potential drug targets in malaria and carry out protein expression, purification, characterization, crystallization, synchrotron data collection and rational drug design.
Eligibility/Specific Qualifications: A Ph.D. in Biophysics, Biochemistry, chemistry or related field with a strong background in X-ray crystallography
 
 

Position 3. A search for bioactive compounds from Actinomycetes

Job description:
1. To isolate the chemical constituents from crude extracts by using chromatographic techniques including column chromatography, HPLC, etc.
2. To identify the chemical ingredients by using spectroscopic techniques including NMR, MS, IR, UV, etc.
3. To evaluate biological activity of isolated compounds
Eligibility/Specific Qualifications: Candidates must have skill in various separation techniques of isolation of bioactive compounds, such as HPLC, column chromatography etc. Also, the candidates should have knowledge and skill in the art of structural elucidation of chemical structures by using spectroscopy techniques such as NMR, MS etc.
 
 

Position 4. Identification of novel drug resistance genes in malaria parasites

Job description: The candidate will join the current research team to identify novel drug resistance gene in malaria parasites. The activities include testing of parasites, monitoring of its antimalarial resistance in vitro, generation of the parasite’s gene library, transfection of Plasmodium parasites, selection of drug resistance parasites and identification of drug resistance genes.
Eligibility/Specific Qualifications: Candidates must have a Ph.D. in Molecular biology, Genetics, Cell biology or related fields. Previous experience working in parasitology, especially malaria, is a plus, but not a must.
 
 

Position 5: Development of a protein secretion system with enhanced recombinant protein production in Thai isolated thermotolerant yeast.

Eligibility/Specific Qualifications: Candidates should have a Ph.D. in Molecular Biology of yeast or eukaryotes.
The positions are open to Thai and international applicants. To apply, please submit the Application Form, Transcript of Doctorate, Abstract of Dissertation, Statement of Intent and Three Recommendation Letters (should be sent directly to BIOTEC by the person providing the reference) to:
 
 
Post Doctoral Scholarship Program
BIOTEC Research Unit Coordination Division
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
113 Phahonyothin Road
Khlong Nueng, Khlong Luang
Pathum Thani 12120 Thailand
Email: //compose.mail.yahoo.com/?To=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" style="color: rgb(103, 139, 39);">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tel: +66 (0) 2564 6700 ext 3154
Fax: +66 (0) 2564 6707
 
ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2555
 

 

 
 

ชุดตรวจ DNA-dipstick สำหรับตรวจเชื้อวัณโรคและสารชีวบำบัดภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลงานที่มีนักวิจัยไบโอเทคมีส่วนร่วมพัฒนา ได้รับรางวัลจากงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012

ชุดตรวจ DNA-dipstick สำหรับตรวจเชื้อวัณโรคเป็นผลงานร่วมวิจัยระหว่างคณะนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคุณณรงค์ อรัญรุตม์ หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ไบโอเทค ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากสมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA)

TB_dipstick_SIIF2012-2

ชุดตรวจ DNA-dipstick สำหรับตรวจเชื้อวัณโรคนี้เป็นการพัฒนาเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ผนวกกับ lateral flow dipsticks เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ให้สามารถตรวจได้ภายในเวลาที่รวดเร็ว และให้ผลการตรวจที่มีความไวและความจำเพาะสูง เพื่อนำไปใช้ในงานตรวจการติดเชื้อที่มีปริมาณต่ำจากผู้ป่วยโดยตรง ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการตรวจวินิจฉัยทดแทนวิธีเดิมที่ต้องใช้เวลานาน และต้องอาศัยเครื่องมือที่ราคาแพง อีกทั้งน้ำยาที่ใช้ในการตรวจต้องสั่งจากต่างประเทศ

สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการร่วมวิจัยระหว่าง ไบโอเทค และบริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ รางวัลเกียรติยศ 2 รางวัลได้แก่ รางวัล Semi Grand Prize จาก KIPA และรางวัล Special Prize จาก Association Russian House for International Scientific and Technological Cooperation

KEEEN_SIIF2012-2

สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าของบริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด  ที่เป็นผลมาจากงานวิจัยเรื่อง “ผลิตแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียมเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า สำหรับการกำจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพ” โดยมี ดร. สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์  นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและ ใช้ประโยชน์ของเสียอุตสาหกรรมเกษตร ไบโอเทค ร่วมดำเนินโครงการกับบริษัท   สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN ได้เปิดตัวไปเมื่อปี 2553 โดยมุ่งเน้น การใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมโรงพยาบาล และอุตสาหกรรมโรงแรม คอนโดมีเนียม อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น

งาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) ซึ่งเป็นงานจัดแสดงผลงานจากนักประดิษฐ์ทั่วโลก ในปีนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงจำนวน 591 ผลงานจาก 31 ประเทศ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ส่งเสริมและสนับสนุนนำผลงานไทยไปร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการ 32 ผลงาน ได้รับรางวัลเกียรติยศ 5 ผลงาน รางวัลเหรียญทอง 23 ผลงาน เหรียญเงิน 4 ผลงาน และเหรียญทองแดง 5 ผลงาน

ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2555

 

 
 

ดร. ศันสนีย น้อยสคราญ นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ไบโอเทค นักวิจัยสตรีรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนจากโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2555 (For Women in Science 2012) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “ศึกษากลไกการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ และการตอบสนองของเซลล์ที่เกิดจากการติดเชื้อ เพื่อเข้าใจถึงพยาธิกำเนิดของโรคไข้เลือดออกเชื้อโรคเด็งกี่”

Dr.Sansanees_Group_LOreal

ไข้เลือดออกเด็งกี่ เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงเฉียบพลันในคน โดยมียุงลายเป็นพาหะ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย และยังไม่มียาต้านไวรัสหรือวัคซีนสำหรับป้องกันโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ออกวางจำหน่ายทั่วไป งานวิจัยที่ทำจึงมุ่งเน้นถึงการศึกษากลไกในการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่และการตอบสนองของร่างกายที่มีต่อการติดเชื้อโดยใช้ระบบเซลล์ของมนุษย์เป็นแบบจำลองของการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ในหลอดทดลองร่วมกับเทคนิคทางชีวเคมีและโปรติโอมิกส์เพื่อค้นหาโปรตีนของมนุษย์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีนเอ็นเอสวัน (NS1) ของเชื้อไวรัสเด็งกี่ และทดสอบบทบาทหน้าที่ของโปรตีนเหล่านั้นที่มีต่อการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส การหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองของเซลล์ที่มีต่อการติดเชื้อ

นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยที่ได้รับทุนดังกล่าวอีก 2 ท่าน ได้แก่ ผศ. ดร. ปุณณมา ศิริพันธ์โนน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับทุนในสาขาวัสดุศาสตร์ และ ผศ.ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสาขาวิทยาศาสตร์เคมี

โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” เริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยใน ปี 2545 ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยในปีนี้โครงการได้ดำเนินการมอบทุนวิจัยและร่วมยกย่องบทบาทนักวิจัยสตรีไทยมาเป็นเวลาครบ 10 ปี โดยมอบทุนให้กับนักวิจัยสตรีไทยรวมแล้ว 40 ท่าน

ดร. ศันสนีย เป็นนักวิจัยคนที่ 8 ของไบโอเทค ที่ได้รับรางวัลทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” โดยในปีที่ผ่านมามีนักวิจัยไบโอเทคที่ได้รับรางวัลก่อนหน้านี้ได้แก่ ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน (2554) ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ (2552) ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง (2551) ดร. กัลยาณ์ แดงติ๊บ (2550) ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร (2549) นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย (2548) ดร.อุบลศรี เลิศสกุลพานิช (2546) ตามลำดับ  นอกจากนี้ เมื่อปี 2550 ดร.ชะวะนี ทองพันชั่ง เป็นหนึ่งในนักวิจัยหญิง 15 คนจากทั่วโลกได้รับทุนยูเนสโก-ลอริอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ระดับนานาชาติ (UNESCO- L’ORÉAL International Fellowships for Women in Science)

ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2555

 

 
 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ไบโอเทค สวทช. และ บริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง Innovative Active Functional Ingredients derived from Nature’s Egg ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี โดยมี ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค คุณวิชญ์สิทธิ์ ไกรเดชธนาสิน และ คุณวรรณนิภา มานะกิจศิริสุทธิ กรรมการบริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามโดยมี ดร. ฟาเบียน เดอ มีสเตอร์ กรรมการบริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหารร่วมเป็นสักขีพยาน 

biotec-DMF
คณะผู้บริหารไบโอเทคและบริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (จากซ้ายไปขวา) ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร, ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค, ดร. ฟาเบียน เดอ มีสเตอร์, คุณวิชญ์สิทธิ์ ไกรเดชธนาสิน และ คุณวรรณนิภา มานะกิจศิริสุทธิ กรรมการบริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จำกัด ในการบุกเบิกและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปไข่ไก่ในรูปแบบใหม่ในประเทศไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือกับไบโอเทคซึ่งมีความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุนของโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะร่วมกันจัดทำแนวทางการพัฒนา  ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานของลูกค้า (Customer-oriented test-Validation Protocol, CVP) ทั้งในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติเชิงหน้าที่ ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต และทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด เพื่อให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายและสร้างฐานความรู้ที่สำคัญในอุตสาหกรรมแปรรูปไข่ไก่และต่อยอดการวิจัยและพัฒนาสินค้าไข่ในอนาคต

MOU_BIOTEC-DMF

บริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากไข่ และมีแนวคิดในการส่งเสริมและนำธุรกิจแปรรูปอาหารและไข่ไก่ให้มีความยั่งยืนในตลาดโลกด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเมื่อ 7 ธันวาคม 2555

 

 
 
Page 1 of 3

ข่าวสารองค์กร