การฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) - รอบเดือนพฤษภาคม 2564

 

 Banner Biosafety and biosecurity

ลงทะเบียน:
การฝึกอบรมภาคปฏิบัติการกลุ่มที่ 1: วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.30 น. >> Click ที่นี่
 
การฝึกอบรมภาคปฏิบัติการกลุ่มที่ 2: วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น. >> Click ที่นี่

Download เอกสาร: เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานพัฒนากำลังคนเทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.: 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382
โทรสาร: 0 2564 6574
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.