การฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564

 

 1 Banner Biosafety and biosecurity

2 Content Biosafety and biosecurity page1

3 Content Biosafety and biosecurity page2

ลงทะเบียน: Click ที่นี่ 

Download เอกสาร: เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานพัฒนากำลังคนเทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.: 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.