Slide background

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Slide background

TBRC app

A simple way to place an order for

biological materials from TBRC

Slide background

Thai Fungi

a new app for a reference guild of fungi found in Thailand

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวสารองค์กร

 


ข่าวสารการประชุม


งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าว

งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าว

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ตอน การพัฒนาพันธุ์ข้าว
ออกอากาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
รายการชาววิทย์ ชิดชาวบ้าน ตอน ต่อลมหายใจ พันธุ์ข้าวไทย
ออกอากาศ วันที่ 2 พฤษภาคม 2551
รายการ SMEs ชี้ช่องรวย ตอน การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน
ออกอากาศ วันที่ 24 กันยายน 2549