BIOTEC

ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล

 

ข้อมูลเกี่ยวกับทีมวิจัย

ผลงานเด่น ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล

 

ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล

001046

อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช

นักวิจัยอาวุโส (หัวหน้าทีมวิจัย)

000024

เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์

นักวิจัยอาวุโส

004453

อริศรา จารุวัฒน์

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส

802731

กมลวรรณ ลุนหา

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

803254

น้ำฝน สืบวงษา

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

803903

ทิพย์สุดา ปินนะสุ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

801309

อธิวัฒน์ หมูไหว

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

802723

วิยะดา ชุมพล

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

user-2935527_640

ธิติ ศรภักดี

นักศึกษาฝึกงาน

user-2935527_640

ณัฐธิดา มั่นบัว

นักศึกษาร่วมงาน

user-2935527_640

อัครพัฒน์ อินทโชติ

นักศึกษาร่วมงาน

user-2935527_640

สุรัตน์ มุมทอง

นักศึกษาฝึกงาน

user-2935527_640

ศศินา เปรมใจชน

นักศึกษาร่วมงาน

ข้อมูลการติดต่อ

ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564-6700