subheadgallery-06subheadgallery-07subheadgallery-08
bioresources01 1

ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

นักวิจัยได้พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศ ซึ่งเป็นระบบปิด ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่น มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพื้นที่กว่าการบำบัดน้ำเสียดั้งเดิมแบบบ่อเปิด ด้วยระบบการตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ ทำให้ลดการสูญเสียจุลินทรีย์ไม่ให้หลุดออกไปจากระบบบำบัดพร้อมกับน้ำที่บำบัดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเติมจุลินทรีย์เข้าระบบเป็นระยะๆ เหมือนระบบอื่น มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารอินทรีย์สูงถึง 80–90% ดูแลง่ายไม่ซับซ้อนหลังจากระบบเริ่มดำเนินการแล้ว และไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการควบคุมระบบ ระบบการบำบัดน้ำเสียนี้ ได้ผลผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศจึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมทางการเกษตร

ปัจจุบัน ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ได้ติดตั้งแล้วในหลายอุตสาหกรรมเช่น

  • โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง: บริษัท ชลเจริญ จำกัด บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด บริษัท แป้งตะวันออกเฉียงเหนือ (1987) จำกัด และบริษัท สีมา อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
  • โรงงานน้ำมันปาล์ม: บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด
  • โรงงานผลไม้แช่อิ่ม / อบแห้ง: บริษัท ซีอองฮองเอ็นเทอไพรซ์ จำกัด และบริษัท รวมอาหาร จำกัด

ผู้ประกอบการที่สนใจติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าชชีวภาพนี้ สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร ไบโอเทค