subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
food01

ชุดตรวจโรคกุ้ง 

หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (SBBU) ผลิตและจำหน่ายชุดตรวจโรคในกุ้ง ภายใต้ชื่อการค้า Ezee Gene® ซึ่งมีชุดตรวจหลายประเภท ได้แก่ ชุดตรวจ Nested PCR ที่สามารถบอกระดับความรุนแรงของการติดเชื้อ สำหรับโรค WSSV IHHNV HPV MBV MtNV LSNV TSV และ YHV/GAV และชุดตรวจ LAMP PCR สำหรับโรค WSSV และ TSV ซึ่งที่มีวิธีการใช้ที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ SBBU ยังจำหน่ายชุดทดสอบ Strip Test ซึ่งใช้เวลาทดสอบเพียง 15 นาทีเท่านั้น สำหรับโรค YHV และ Vibrio

ผู้สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโรคกุ้ง สามารถติดต่อซื้อได้ที่หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ไบโอเทค (www.biotec.or.th/sbbu)