นักวิจัยไบโอเทค คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

a:3:{s:6:"locale";s:2:"th";s:3:"rtl";i:0;s:9:"flag_code";s:2:"th";}