เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมการใช้ชุดตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิคแลมป์แบบเรียลไทม์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยไบโอเทค และโปรแกรม ITAP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จดทะเบียนนิติบุคคล เข้าร่วมโครงการ “การให้คำปรึกษาการตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิคแลมป์แบบเรียลไทม์“

โดยภายใต้โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยกระดับการเลี้ยงกุ้งไทยสู่การจัดการปัญหาโรคกุ้งในฟาร์มได้อย่างทันท่วงที โดยผู้ประกอบการสามารถใช้ชุดตรวจโรคกุ้งได้ด้วยตัวเอง พร้อมกับได้รับคำปรึกษาจากทีมวิจัยตลอดโครงการ

“ชุดตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิคแลมป์แบบเรียลไทม์” เป็นเทคโนโลยีตรวจโรคกุ้งที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความจำเพาะสูง และสามารถตรวจได้ด้วยตนเอง ทราบผลภายใน 60 นาที โดยสามารถตรวจโรคกุ้งได้ 4 ชนิด ได้แก่ ไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) โรคตายด่วน (EMS) โรคขี้ขาว (EHP) และโรคแคระเกร็น (IHHNV) ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าวิธี PCR

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจกรุณากรอกแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/9dCDz6PuZWZwtUry7 สอบถามเพิ่มเติมที่โปรแกรม ITAP โทร. 086 781 1711 (เปรมฤดี)