1. โปรตีนฆ่าลูกน้ำยุง ที่ได้จากการเชื่อมต่อโปรตีนสองชนิด และกรรมวิธีสำหรับการผลิต
(ผู้ประดิษฐ์ บุญเฮียง พรมดอนกอย พัชรี พรมดอนกอย และ สกล พันธุ์ยิ้ม )
เลขที่คำขอ 0601003420 วันที่ยื่นจด 21 กรกฎาคม 2549
2. แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis subsp. israelensis ที่ผลิตโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงมากขึ้นและ
กรรมวิธีของการผลิต
(ผู้ประดิษฐ์ มงคล อุตมโท มลฤดี รัฐเลิศกานต์ และ บุญเฮียง พรมดอนกอย )
เลขที่คำขอ 0801004804 วันที่ยื่นจด 19 กันยายน 2551
3. ดีเอ็นเอเวกเตอร์สำหรับการผลิตโปรตีนลูกผสมในเซลล์เจ้าบ้านแบคทีเรียกลุ่ม Bacillus spp.
(ผู้ประดิษฐ์ มงคล อุตมโท มลฤดี รัฐเลิศกานต์ และ บุญเฮียง พรมดอนกอย )
เลขที่คำขอ 0901004207 วันที่ยื่นจด 17 กันยายน 2552

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
113 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120 THAILAND
Tel: (66-2) 564 6700, Fax : (66-2) 564 6701-5
Copyright © 2009 BIOTEC, NSTDA . All Rights Reserved. Privacy Policy. Powered by MIS.