จากงานวิจัย สู่การจัดตั้ง หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (SBBU)

SBBU เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการก่อตั้งโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2542 เพื่อนำผลงานวิจัยทางด้านกุ้ง และสัตว์อื่นๆ ของ BIOTEC มาพัฒนาศักยภาพในเชิงพาณิชย์โดยมีการบริหารจัดการภายในหน่วยฯ ที่เป็นอิสระก่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภายใน และต่างประเทศ

about-1about-2

SBBU เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำ มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาแก่ภาคเอกชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้ง การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัส และรับออกแบบการทดลอง ทางห้องปฏิบัติการและการทดลองในบ่อกุ้ง ทั้งนี้ทางหน่วยฯ มีห้องปฏิบัติการที่รองรับงานบริการต่างๆ คือ

  • ห้องปฏิบัติการทางชีวโมเลกุล (Shrimp Biotechnology Service Lab)
  • ห้องปฏิบัติการทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำ (Shrimp Biotechnology Web Lab)

about-3

จากห้องปฏิบัติการสู่ฟาร์ม

SBBU มีห้องปฏิบัติการทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำ (Wet Lab) ที่ทันสมัยและมีความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อบริการ แก่ลูกค้าที่มีความประสงค์จะทำโครงการวิจัย (Contract Research) และนำข้อมูลงานวิจัยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

about- 9

จากฟาร์มสู่ห้องปฏิบัติการ

ด้วยมาตรฐานระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเครื่องมือที่ทันสมัยของห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ของ SBBU พร้อมด้วยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจสอบไวรัสด้วยเทคนิค PCR ทำให้ท่านสามารถไว้วางใจและมั่นใจต่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ SBBU มีประสบการณ์ในการตรวจสอบไวรัสในกุ้งและปลา ตลอดจนการแก้ปัญหาสุขภาพกุ้ง มาเป็นระยะเวลายาวนาน ด้วยผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นอีกหนึ่งงานหลัก ทำให้ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ของ SBBU มีมาตรฐานสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมกุ้งไทย

บริการตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แบบครบวงจรมีประสบการณ์ในการตรวจไวรัสในกุ้ง ตลอดจนการแก้ปัญหาสุขภาพกุ้ง ในอุตสาหกรรมกุ้งมากกว่า 10 ปี ด้วยผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นอีกหนึ่งงานหลัก ทำให้ห้องปฏิบัติการ และ เทคนิค PCR ของเรามีมาตรฐานสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมกุ้งไทย ทางหน่วยมีการเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ไวรัส

services19

 

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับบริการโดย download ได้จากที่นี่

และส่งรายละเอียดมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2564-6530-1

Innovative Research and Development

SBBU researchers are continually developing and testing new products for the aquaculture market through “in-house” research as well as collaborating with key institutes and researchers in Thailand and abroad.

6

 

Associated research

SBBU has a long running collaboration with the Center of Excellence for Shrimp Molecular Biology and Biotechnology of Mahidol University (CENTEX SHRIMP) and Srinakarinwirot University in Bangkok. SBBU shares some laboratory facilities and collaborates with CENTEX SHRIMP researchers on a rang of projects.

As a business unit within BIOTEC, SBBU also has access to the full range of services provided by the various laboratories of BIOTEC in various locations including the prestigious Science Park.

Shrimp Biotechnology Business Unit Story

The shrimp Biotechnology Business Unit (SBBU) was established by the Thailand National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) in 1999 to develop the commercial potential of BIOTEC’s shrimp research. It functions as an autonomous service unit within BIOTEC.

BuildingBiotec

SBBU has 640 sqm of Offices, laboratories and state of the art wet laboratory dedicated to providing products and services to the national and international shrimp industry.

From Bench top to Farm

SBBU provides expertise and facilities to help private sectors clients to obtain data to be used in their Reserch and Development or Marketing departments. Contract research projects are conducted at the laboratory scale or in our wet lab.

Our state of the art wet lab has been designed to provide a high flexibiligy when writing protocols and allows replicated trials to be conducted. The laboratories and equipments available at SBBU allows performing various experiments and analyses along with the trials.

From Farm to Bench top

With its brand new 100 sqm laboratories, including a one way PCR suite and thank to many years of experience in shrimp diseases, SBBU is a key specialist in disease diagnostics and provides shrimp disease diagnosis service to its clients.

Our PCR service including WSSV,IHHNV,HPV,MBV,TSV,YHV,MrNV,IMNV,LSNV,BP,PvNV, NHPB, KHV and Histopathology etc.

PCR Services are provided with strict protocols to ensure non-contamination between sample and SBBU is using the best PCR Kits on the market to provide a reliable result to its customers

Product

product-1

product-2

 

products4

products3

products5

Test Kit Manufacture and Sale

SBBU also produces and markets a wide range of diagnostics kits. The Ezee Gene® range of  PCR diagnostic kits includes tests for the major viruses of shrimp.

Nested-Single

product-color

product-lfd

product-lfd

product-13

product-14

See-detail

product-15
product-16 product-17
See-detail

 

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
113 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120 THAILAND
Tel: (66-2) 564 6700, Fax : (66-2) 564 6701-5
Copyright © 2009 BIOTEC, NSTDA . All Rights Reserved. Privacy Policy. Powered by MIS.