สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและงานบริการของเรา
สามารถติดต่อได้ที่

หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (SBBU)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
117 โรงงานต้นแบบไบโอเทค โมดูล 2
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-5646530, 02-5646531
โทรสาร 02-5646602

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:www.biotec.or.th/sbbu

แผนที่

map

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
113 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120 THAILAND
Tel: (66-2) 564 6700, Fax : (66-2) 564 6701-5
Copyright © 2009 BIOTEC, NSTDA . All Rights Reserved. Privacy Policy. Powered by MIS.