เรื่องเด่น

 

GMM GL update

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุม เพื่อใช้ในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรม

new blink

 

coverGMMeng1

Biosafety Guidelines  for Contained Use of Genetically Modified Microorganisms at Pilot and Industrial Scales

 

Biosafety Guideline

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 

FAQ1-2

  คำถามที่พบบ่อย

under construction