ภายใน 15 สิงหาคม 2567

ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลทะกุจิ และ รางวัล Ajinomoto - TSB ประจำปี พ.ศ. 2567
เสนอชื่อถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 08 2171 5446
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Flyer Taguchi Ayi TSBawards2024

September 11-12, 2024

The 8th Biotechnology International Congress (BIC2024)

Vanue: Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand

Important Date:

Early bird registration deadline: 20th July 2024
Abstract submission deadline: 30th June, 2024
Acceptance notification: 15th July, 2024
Early Bird Deadline: 20th July 2024
Registration and payment deadline: 31st August, 2024

For more details please follow the website of the conference at www.bictsb.com

Flyer BIC2024

 

November 14-16, 2024

The 36th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International conference (TSB 2024)

Website: http://tsb2024.science.kmitl.ac.th/

Facebook page: TSB2024 KMITL

Flyer TSB2024

30 June -

3 July 2024

Announcement 🎉🎉
ECB2024, IBS2024 and NBC-24 Congress : 30 June - 3 July 2024
The Dutch Biotechnology Association (NBV) is pleased to host the World’s two longest running biotechnology Congresses, ECB2024 and IBS2024, at their annual meeting, NBC-24, in the Netherlands.
The over-arching theme for the 2024 Congress will be “Grand Challenges for Biotechnology: Health; Food Security; and Global Warming”.
Homepage of ECB2024 : https://www.ecb2024.com/

ECB2024

 

 

สำรวจความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
 
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย และผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับภาคเอกชน
 

 

เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวแบบสำรวจเป็นไปอย่างทั่วถึงอีกครั้ง ทางสมาคมจึงได้ขยายเวลาตอบแบบสำรวจความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
 
ผู้ที่มีความสนใจร่วมมือกับภาคเอกชน สามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ link : https://forms.gle/3jrAgppnFxTEnvpw6

 

25 สิงหาคม 2566

ประกาศสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 Jobannouncement resize

ภายใน 24 ตุลาคม 2566

ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลทะกุจิ และ รางวัล Ajinomoto - TSB ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศใหม่ ขยายเวลารับการเสนอชื่อถึง 24 ตุลาคม 2566

download รายละเอียดและแบบฟอร์มได้ทาง https://bit.ly/TSBaward2023

 flyer 24Oct23 resize

September, 6-7, 2023

The 7th Biotechnology International Congress (BIC2023)

Vanue: BITEC, Bangkok, Thailand

For more details please follow the website of the conference at www.bictsb.com

Flyer:

BICPosterlastv

November 26-29, 2023

The 35th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International conference (TSB 2023)

 Venue: The Greenery Resort Khoayai National Park, Nakhon Ratchasima, Thailand.

Website: https://tsb2023.sut.ac.th/

Flyer:  pdf-download-icon

TSB 2023 flyer final Page1 resize

 

การเสนอชื่อเข้ารับรางวัลทะกุจิ และผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีพ.ศ. 2565

2022_Taguchi-applicationform:  pdf-download-icon

2022_Ajinomoto-applicationform: pdf-download-icon

Flyer: pdf-download-icon

2022TaguchiAjinomotoFlyer 

November 24-25, 2022

 The 34th Annual Meeting of  the Thai Society for Biotechnology and International Conference  (TSB 2022)

 

Venue: Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
Website: https://tsb2022.com/

Flyer: pdf-download-icon 

Poster TSB2022 v3

September 7, 2022

AFOB Workshop “Feed Additives Alternative to Antimicrobial Growth Promoters”

Venue : Room Phoenix 4 , IMPACT, Bangkok, Thailand

Website : https://vivhealthandnutrition.nl/visit/conference-program/  

Flyer:  pdf-download-icon

AFOB Workshop w Health   Nutrition Asia 2022 

 April 29, 2022

Thai Society for Biotechnology International Conference Online  (TSB Online)

Venue : ONLINE CONFERENCE
Website : https://onlinetsb.com/ 

November 25, 2021 

The 33rd Annual Meeting of  the Thai Society for Biotechnology and International Conference  (TSB 2021)

Venue : ONLINE CONFERENCE
Website : https://tsb2021.org/

   

 

ผลการพิจารณารางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ

 แจ้งผลการพิจารณารางวัลทะกุจิและรางวัล Ajinomoto-TSB ประจำปีพ.ศ. 2566 pdf-download-icon

awardanouncement2023 1

awardannouncement2023 2

แจ้งผลการพิจารณารางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีพ.ศ. 2565 pdf-download-icon

แจ้งผลการพิจารณารางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีพ.ศ. 2564pdf-download-icon

แจ้งผลการพิจารณารางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีพ.ศ. 2563 pdf-download-icon 

แจ้งผลการพิจารณารางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีพ.ศ. 2562 pdf-download-icon

แจ้งผลการพิจารณารางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีพ.ศ. 2561 pdf-download-icon

แจ้งผลการพิจารณารางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีพ.ศ. 2560   pdf-download-icon

แจ้งผลการพิจารณารางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีพ.ศ. 2559  pdf-download-icon