คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539
 คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541
 คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543
 คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
 คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
 คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550
 คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553
 คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559
คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562
คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565
คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2568