subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
food10

ข้าวเหนียวธัญสิรินต้านทานโรคไหม้

ข้าวธัญสิริน เป็นพันธุ์ข้าวเหนียว กข6 ต้านทานโรคไหม้ ซึ่งพัฒนาโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับยีนต้านทานโรคไหม้และคุณภาพหุงต้มในการคัดเลือก มีคุณสมบัติเด่นคือ ต้านทานโรคไหม้ ลำต้นแข็งทนต่อการหักล้ม เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 เดิม พบว่าสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากโรคไหม้ในนาข้าว ระยะต้นกล้าประมาณ 90% และระยะออกรวงประมาณ 50% ให้ผลผลิตประมาณ 500-800 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อนำมาขัดสีเป็นข้าวสารจะได้เมล็ดข้าวเต็มสูง เมื่อนำไปหุงสุกจะนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน

ไบโอเทค สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรได้กระจายพันธุ์ข้าวนี้พร้อมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหลายจังหวัด เช่น น่าน ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ ชัยภูมิ สกลนคร และนครพนม