subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
SexEazy11

ชุดตรวจเพศตัวอ่อนของโค

ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงโค เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้การผสมเทียมและย้ายฝากตัวอ่อนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการฟาร์ม ก่อนการย้ายฝากตัวอ่อนจำเป็นต้องมีการตรวจเพศตัวอ่อนเสียก่อน

นักวิจัยไบโอเทคได้พัฒนาชุดตรวจเพศตัวอ่อนของโคนมแบบมัลติเพลกซ์ โดยชุดตรวจนี้มีจุดเด่น คือ เป็นชุดตรวจที่ใช้ง่าย ได้ผลแม่นยําและรู้ผลรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง 90 นาที สามารถทราบผลการตรวจเพศตัวอ่อนด้วยการอ่าน ผลโดยการดูจากสีของตะกอนดีเอ็นเอ ซึ่งวิธีการนี้ไม่ จําเป็นต้องเปิดหลอด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการ ปนเปื้อนจากเชื้อโรคภายนอก และยังเป็นเครื่องมือที่มีขนาดเล็ก ราคาไม่แพง พกพาสะดวก

ชุดตรวจนี้ได้รับสิทธิบัตรแล้ว และพร้อมถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจนําไปผลิตใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป ผู้สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีโปรดติดต่อ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.