subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
food03

อาหารเสริมชีวภาพแบบหมักสำหรับสัตว์ 

นักวิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยีผลิตอาหารเสริมชีวภาพแบบหมักโดยใช้ธัญพืชและจุลินทรีย์บาซิลลัส (Bacillus spp.) ที่มาจากคลังจุลินทรีย์ของไบโอเทค ได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักชีวภาพสำหรับสัตว์ที่ย่อยง่าย เนื่องจากสารอาหารที่มีในธัญพืชหมักอยู่ในรูปที่ถูกย่อยมาแล้วบางส่วน ทำให้สัตว์สามารถนำสารอาหารเหล่านี้ไปใช้ได้ดีขึ้นส่งผลดีต่อผลผลิตเนื้อ ทั้งคุณภาพและปริมาณ

เทคโนโลยีนี้นำไปสู่การร่วมทุนระหว่าง สวทช. กับ ภาคธุรกิจเอกชนและกลุ่มนักวิจัยจัดตั้งบริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์และอาหารสัตว์หมักชีวภาพในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ด้วยมูลค่าเงินลงทุนกว่า 100 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมชีวภาพสำหรับสัตว์ด้วยเทคโนโลยีนี้ภายใต้ชื่อทางการค้า บี-ซอย ไดเจสท์ (B-Soy Digest) และ ดีเอส-1 (DS-1)